Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

To forskjellige sanntidsstedpreferanseparadigmer ved hjelp av optogenetikk innenfor Ventral tegmental-området av musen
 

To forskjellige sanntidsstedpreferanseparadigmer ved hjelp av optogenetikk innenfor Ventral tegmental-området av musen

Article doi: 10.3791/60867
February 12th, 2020

Summary February 12th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi to lett-å-følge trinnvise protokoller for stedpreferanseparadigmer ved hjelp av optogenetikk hos mus. Ved hjelp av disse to forskjellige oppsettene kan preferanse- og unngåelsesatferd vurderes solid i samme apparat med høy romlig og temporal selektivitet, og på en enkel måte.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter