Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Beregning av atmosfæriske konsentrasjoner av molekylære klynger fra ab initio termokjemi
 
Click here for the English version

Beregning av atmosfæriske konsentrasjoner av molekylære klynger fra ab initio termokjemi

Article DOI: 10.3791/60964-v
April 8th, 2020

Chapters

Summary April 8th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De atmosfæriske konsentrasjonene av svakt bundne molekylære klynger kan beregnes fra de termokjemiske egenskapene til lave energistrukturer som finnes gjennom en multi-trinns konfigurasjonsprøvemetode som utnytter en genetisk algoritme og semi-empiriske og ab initio kvantekjemi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter