Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Ab initio Termochemistry'den Moleküler Kümelerin Atmosferik Konsantrasyonlarının Hesaplanması
 
Click here for the English version

Ab initio Termochemistry'den Moleküler Kümelerin Atmosferik Konsantrasyonlarının Hesaplanması

Article DOI: 10.3791/60964-v
April 8th, 2020

Chapters

Summary April 8th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Zayıf bağlı moleküler kümelerin atmosferik konsantrasyonları, genetik algoritma ve yarı ampirik ve ab initio kuantum kimyası kullanan çok aşamalı konfigürasyonel örnekleme metodolojisi ile bulunan düşük enerjili yapıların termokimyasal özelliklerinden hesaplanabilir.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter