Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Anpassningsbart vinklat stereotaktiskt tillvägagångssätt för mångsidig neurovetenskaplig teknik
 
Click here for the English version

Anpassningsbart vinklat stereotaktiskt tillvägagångssätt för mångsidig neurovetenskaplig teknik

Article DOI: 10.3791/60965-v 06:21 min
May 7th, 2020

Chapters

Summary May 7th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beskrivs här är en stereotaktisk procedur som kan rikta sig till utmanande och svår att nå hjärnregioner (på grund av rumsliga begränsningar) med hjälp av en vinklad korona tillvägagångssätt. Detta protokoll är anpassningsbart till både mus- och råttmodeller och kan tillämpas på olika neurovetenskapliga tillämpningar, inklusive kanylimplantation och mikroinjektioner av viruskonstruktioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter