Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ballistisk märkning av pyramidal neuroner i hjärnan skivor och i primär cell kultur
 
Click here for the English version

Ballistisk märkning av pyramidal neuroner i hjärnan skivor och i primär cell kultur

Article DOI: 10.3791/60989-v
April 2nd, 2020

Chapters

Summary April 2nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för att märka och analysera pyramidala nervceller, som är avgörande för att utvärdera potentiella morfologiska förändringar i nervceller och dendritiska ryggar som kan ligga till grund för neurokemiska och beteendemässiga avvikelser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter