Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Damlacık Tabanlı RNA Sıralamaile Yüksek EldeLi Maya Zorlanma Fenotilik
 
Click here for the English version

Damlacık Tabanlı RNA Sıralamaile Yüksek EldeLi Maya Zorlanma Fenotilik

Article DOI: 10.3791/61014-v 07:55 min May 21st, 2020
May 21st, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikrobiyal mühendisliğin 'tasarım-yap-test' döngüsündeki bir darboğaz, suşların işlevsel ekranlarını gerçekleştirebildiğimiz hızdır. Damlacık bazlı RNA dizilimi kullanan deney başına yüzlerce ila binlerce maya hücresine uygulanan gerinim taraması için yüksek iş letme yöntemini tanımlıyoruz.

Tags

Biyomühendislik Sayı 159 mikrobiyal mühendislik maya suşları tek hücreli RNA dizilimi damlacık mikroakışkanlar yüksek iş letiye dizilimi hidrojel damlacıkları
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter