Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Använda flödescytometri för att upptäcka och kvantifiera förändrad blodbildning i den utvecklande zebrafisken
 
Click here for the English version

Använda flödescytometri för att upptäcka och kvantifiera förändrad blodbildning i den utvecklande zebrafisken

Article DOI: 10.3791/61035-v
April 29th, 2021

Chapters

Summary April 29th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna analys är en enkel metod för att kvantifiera hematopoetiska celler för att utveckla embryonala zebrafiskar. Blodkroppar från dissocierade zebrafiskar utsätts för flödescytometrianalys. Detta gör det möjligt att upptäcka bloddefekter hos muterade djur och efter genetisk modifiering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter