Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Demir Redoks Türlerinin Nicelleştirilmesi İçin Kapiller Elektroforez-Endüktif Birleştirilmiş Plazma Kütle Spektrometresi (CE-ICP-MS) Kurulumu (Fe(II), Fe(III))
 
Click here for the English version

Demir Redoks Türlerinin Nicelleştirilmesi İçin Kapiller Elektroforez-Endüktif Birleştirilmiş Plazma Kütle Spektrometresi (CE-ICP-MS) Kurulumu (Fe(II), Fe(III))

Article DOI: 10.3791/61055-v
May 4th, 2020

Chapters

Summary May 4th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu demir redoks speksiyon yöntemi kapiller elektroforez-endüktif plazma kütle spektrometresi ile birleştirilmiş plazma kütle spektrometresi ve numune istifleme ile tek bir vadede kısa analiz ile birlikte dayanmaktadır. Bu yöntem, çeşitli doku lar ve biyosıvı örnekleri arasında demir redoks türleri için hızlı bir şekilde analiz eder ve düşük niceleme limitleri sağlar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter