Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

P. aeruginosa Infisert 3D-kokultur av bronkiale epitelceller og makrofager ved luftvæskegrensesnitt for preklinisk evaluering av antiinfeksiøs midler
 
Click here for the English version

P. aeruginosa Infisert 3D-kokultur av bronkiale epitelceller og makrofager ved luftvæskegrensesnitt for preklinisk evaluering av antiinfeksiøs midler

Article DOI: 10.3791/61069-v
June 15th, 2020

Chapters

Summary June 15th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en protokoll for en tredimensjonal co-kultur modell av infiserte luftveier, ved hjelp av CFBE41o- celler, THP-1 makrofager, og Pseudomonas aeruginosa, etablert på luft-flytende grensesnitt. Denne modellen gir en ny plattform for samtidig å teste antibiotikaeffekt, epitelbarrierefunksjon og inflammatoriske markører.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter