Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Infectie van zebravislarven met Aspergillus-sporen voor analyse van gastheer-pathogene interacties
 
Click here for the English version

Infectie van zebravislarven met Aspergillus-sporen voor analyse van gastheer-pathogene interacties

Article DOI: 10.3791/61165-v 09:42 min May 16th, 2020
May 16th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dit protocol beschrijft een Aspergillus infectiemodel in zebravislarven. Aspergillus sporen worden micro-geïnjecteerd in de hindbrain van larven, en chemische behandeling wordt gebruikt om immunosuppressie induceren. Infectieprogressie wordt gecontroleerd via een dagelijkse beeldvormingsopstelling om schimmelgroei en immuunresponsen te monitoren, evenals inventarisatie van levende sporen per kolonievormende eenheidsplating.

Tags

Immunologie en infectie zebravis Aspergillus micro-injection hindbrain ventrikel invasieve aspergillose immuunrespons macrofagen neutrofielen confocale beeldvorming transgeen
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter