Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Konakçı-Patojen Etkileşimlerinin Analizi için Zebra Balığı Larvalarının Aspergillus Sporları ile Enfeksiyonu
 
Click here for the English version

Konakçı-Patojen Etkileşimlerinin Analizi için Zebra Balığı Larvalarının Aspergillus Sporları ile Enfeksiyonu

Article DOI: 10.3791/61165-v 09:42 min May 16th, 2020
May 16th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu protokol zebra balığı larvalarında bir Aspergillus enfeksiyon modelini açıklar. Aspergillus sporları larvaların arka beyinlerine mikroenjeksiyona sokuldu ve immünosupresyona neden olmak için kimyasal tedavi kullanıldı. Enfeksiyon ilerlemesi, mantar büyümesini ve immün yanıtları ve canlı sporların koloni oluşturan birim kaplama ile numaralandırılmasını izlemek için günlük görüntüleme kurulumu ile izlenir.

Tags

İmmünoloji ve Enfeksiyon Sayı 159 zebra balığı Aspergillus mikroenjeksiyon hindbrain ventrikül invaziv aspergillosis immün yanıt makrofajlar nötrofiller konfokal görüntüleme transgenik
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter