Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Förbättrad fecundity och fertilitetsanalys för Aedes aegypti med hjälp av 24 Well Tissue Culture Plates (EAgaL Plates)
 
Click here for the English version

Förbättrad fecundity och fertilitetsanalys för Aedes aegypti med hjälp av 24 Well Tissue Culture Plates (EAgaL Plates)

Article DOI: 10.3791/61232-v
May 4th, 2021

Chapters

Summary May 4th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beskrivet är en tids- och utrymmesbesparande metod för att räkna ägg och bestämma kläckningshastigheter för enskilda myggor med hjälp av 24 brunnsvävnadskulturplattor, vilket avsevärt kan öka omfattningen och hastigheten på fecundity och fertilitetsanalyser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter