Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Free Access.

Kvantificering af huminsyrer og fulvinsyrer i humatmalm, DOC, befugtede materialer og humane stofholdige kommercielle produkter
 
Click here for the English version

Kvantificering af huminsyrer og fulvinsyrer i humatmalm, DOC, befugtede materialer og humane stofholdige kommercielle produkter

Article DOI: 10.3791/61233-v 12:55 min March 18th, 2022
March 18th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne metode tilvejebringer en gravimetrisk kvantificering af humane stoffer (f.eks. huminsyre og fulvinsyrer) på askefri basis i tørre og flydende materialer fra bløde kul (dvs. oxideret og ikke-oxideret brunkul og subbituminøst kul), humatmalm og skifer, tørv, kompost og handelsgødning og jordændringer.

Tags

Biokemi udgave 181 humane stoffer huminsyrer fulvinsyrer kvantificeringsmetode askefri basis gravimetrisk metode
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter