Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Free Access.

Kvantifisering av humic og fulvic syrer i humate malmer, DOC, humifiserte materialer og humic stoffholdige kommersielle produkter
 
Click here for the English version

Kvantifisering av humic og fulvic syrer i humate malmer, DOC, humifiserte materialer og humic stoffholdige kommersielle produkter

Article DOI: 10.3791/61233-v 12:55 min March 18th, 2022
March 18th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne metoden gir en gravimetrisk kvantifisering av fuktige stoffer (f.eks. fuktige og fulvicsyrer) på askefri basis, i tørre og flytende materialer fra myke kull (dvs. oksidert og ikke-oksidert lignitt og sub-bituminøst kull), fuktig malm og skifre, torv, kompost og kommersielle gjødsel og jordendringer.

Tags

Biokjemi Utgave 181 humic stoffer humsyrer fulvic syrer kvantifiseringsmetode askefritt grunnlag gravimetrisk metode
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter