Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kultur av hjärnan kapillär pericyter för cytosoliska kalcium mätningar och kalcium Imaging Studier
 
Click here for the English version

Kultur av hjärnan kapillär pericyter för cytosoliska kalcium mätningar och kalcium Imaging Studier

Article DOI: 10.3791/61253-v
May 27th, 2020

Chapters

Summary May 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hjärnan kapillär pericytes är viktiga aktörer i regleringen av blod - hjärnbarriären egenskaper och blodflödet. Detta protokoll beskriver hur hjärnan kapillär pericytes kan isoleras, odlade, karakteriseras med avseende på celltyp och tillämpas för undersökningar av intracellulära kalcium signalering med fluorescerande sonder.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter