Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Riktade neuronal skada för icke-invasiv frånkoppling av brain circuitry
 

Riktade neuronal skada för icke-invasiv frånkoppling av brain circuitry

Article doi: 10.3791/61271
September 27th, 2020 Usage Statistics

Summary September 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med protokollet är att ge en metod för att producera icke-invasiva neuronala lesioner i hjärnan. Metoden använder Magnetisk resonans-guidad fokuserad ultraljud (MRgFUS) för att öppna blodhjärnbarriären på ett övergående och fokalt sätt, för att leverera ett cirkulerande neurotoxin till hjärnan parenkym.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter