Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

This content is Open Access.

Pelagic Cosmopolitan Larvacean, Oikopleura dioica'nın Kolay Örnekleme silikve ekimi
 

Pelagic Cosmopolitan Larvacean, Oikopleura dioica'nın Kolay Örnekleme silikve ekimi

Article doi: 10.3791/61279
June 16th, 2020

Summary June 16th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Oikopleura dioica biyolojinin çeşitli alanlarında bir tunicate model organizmadır. Biz örnekleme yöntemleri, türlerin belirlenmesi, kültür kurulum ve hayvanlar ve alg yem için culturing protokolleri açıklar. Kültür sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olan temel faktörleri vurguluyor ve olası sorunları ve çözümleri tartışıyoruz.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter