Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Demonstration av Spin-Multiplexed och riktning-Multiplexed All-Dielektriska synliga metahologram
 
Click here for the English version

Demonstration av Spin-Multiplexed och riktning-Multiplexed All-Dielektriska synliga metahologram

Article DOI: 10.3791/61334-v
September 25th, 2020

Chapters

Summary September 25th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för tillverkning av spinn- och riktning-multiplexed synliga metahologram, sedan genomföra ett optiskt experiment för att verifiera deras funktion. Dessa metahologram kan enkelt visualisera kodad information, så att de kan användas för projektiv volymetrisk visning och informationskryptering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter