Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En rørledning ved hjelp av bilateral in utero elektroporasjon for å avhøre genetiske påvirkninger på gnageratferd
 
Click here for the English version

En rørledning ved hjelp av bilateral in utero elektroporasjon for å avhøre genetiske påvirkninger på gnageratferd

Article DOI: 10.3791/61350
May 21st, 2020

Chapters

Summary May 21st, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rollen til nylig oppdagede sykdomsrelaterte gener i patogenesen av nevropsykiatriske lidelser forblir uklar. En modifisert bilateral in utero elektroporasjonsteknikk gjør det mulig for genoverføring i store populasjoner av nevroner og undersøkelse av de forårsakende effektene av genuttrykksendringer på sosial atferd.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter