Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En pipeline som använder bilateral in utero-elektroporering för att förhöra genetisk påverkan på gnagares beteende
 
Click here for the English version

En pipeline som använder bilateral in utero-elektroporering för att förhöra genetisk påverkan på gnagares beteende

Article DOI: 10.3791/61350
May 21st, 2020

Chapters

Summary May 21st, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rollen av nyligen upptäckta sjukdom-associerade gener i patogenesen vid neuropsykiatriska störningar förblir dunkel. En modifierad bilateral in utero elektroporation teknik möjliggör gen överföring i stora populationer av nervceller och undersökning av orsakande effekter av genuttryck förändringar på socialt beteende.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter