Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Kvantitativa metoder för scoring in vivo Neuronal Aggregate och Organelle Extrusion i stora Exopher Vesicles i C. elegans
 

Kvantitativa metoder för scoring in vivo Neuronal Aggregate och Organelle Extrusion i stora Exopher Vesicles i C. elegans

Article doi: 10.3791/61368
September 18th, 2020 Usage Statistics

Summary September 18th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver tillvägagångssätt för detektion och kvantisering av stora ballast- och/eller organellextruder (~4 μm) som produceras av C. elegansceller i form av membranbundna exophers. Vi beskriver stammar, tillväxt villkor, poängkriterier, timing och microscopy överväganden som behövs för att underlätta dissekering av denna skräp utvisning mekanism.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter