Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mikrofluidiske fabrikasjonsteknikker for høytrykkstesting av mikroskala superkritisk CO2 skumtransport i brukket ukonvensjonelle reservoarer
 
Click here for the English version

Mikrofluidiske fabrikasjonsteknikker for høytrykkstesting av mikroskala superkritisk CO2 skumtransport i brukket ukonvensjonelle reservoarer

Article DOI: 10.3791/61369-v
July 2nd, 2020

Chapters

Summary July 2nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette papiret beskriver en protokoll sammen med en komparativ studie av to mikrofluidiske fabrikasjonsteknikker, nemlig fotolitografi / våt-etsing / termisk-binding og selektiv laserindusert Etsning (SLE), som er egnet for høytrykksforhold. Disse teknikkene utgjør muliggjøre plattformer for direkte observasjon av væskestrøm i surrogatgjennomtrengelige medier og frakturerte systemer under reservoarforhold.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter