Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Anvendelse av lasermikrodisseksjon for å avdekke regionale transkripsjonsmikromikk i humant nyrevev
 
Click here for the English version

Anvendelse av lasermikrodisseksjon for å avdekke regionale transkripsjonsmikromikk i humant nyrevev

Article DOI: 10.3791/61371
June 9th, 2020

Chapters

Summary June 9th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en protokoll for lasermikrodisseksjon av undersegmenter av den menneskelige nyren, inkludert glomerulus, proksimal tubule, tykk stigende lem, samlekanal og interstitium. RNA blir deretter isolert fra de oppnådde rommene, og RNA-sekvensering utføres for å bestemme endringer i transkripsjonssignaturen i hvert undersegment.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter