Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Tillämpning av lasermikrodissektion för att upptäcka regional transkriptomik i mänsklig njurvävnad
 
Click here for the English version

Tillämpning av lasermikrodissektion för att upptäcka regional transkriptomik i mänsklig njurvävnad

Article DOI: 10.3791/61371
June 9th, 2020

Chapters

Summary June 9th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver ett protokoll för laser microdissektion av undersegment av den mänskliga njuren, inklusive glomerulus, proximala tubule, tjock stigande lem, samla kanalen och interstitium. RNA isoleras sedan från de erhållna facken och RNA-sekvensering utförs för att bestämma förändringar i den transkriptomiska signaturen inom varje delsegment.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter