Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Generering och kvantitativ karakterisering av funktionella och polariserade gallans epitelcystor
 
Click here for the English version

Generering och kvantitativ karakterisering av funktionella och polariserade gallans epitelcystor

Article DOI: 10.3791/61404-v 09:55 min May 16th, 2020
May 16th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tredimensionella (3D) cellulära system är relevanta modeller för att undersöka organogenes. En hydrogel-baserad metod för gallans cystor produktion och deras karakterisering föreslås. Detta protokoll unravels hindren för 3D-karakterisering, med en okomplicerad och tillförlitlig metod för att bedöma cysta bildning effektivitet, storlekar, och att testa deras funktionalitet.

Tags

Bioengineering kolangiocyter självorganisering lumen cellpolaritet cystor organogenes gallgångar
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter