Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Biomimetisk replikering av rotoverflatemikrostruktur ved bruk av endring av myk litografi
 

Biomimetisk replikering av rotoverflatemikrostruktur ved bruk av endring av myk litografi

Article doi: 10.3791/61437
August 5th, 2020 Usage Statistics

Summary August 5th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biomimetikk har tidligere vært brukt som et verktøy for å studere bladmikroorganismeinteraksjoner. Det finnes imidlertid ikke noe slikt verktøy for røtter. Her utvikler vi en protokoll for å danne syntetiske overflater som etterligner rotoverflatemikrostruktur for studiet av rotmiljøinteraksjoner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter