Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Trans-Femoral Erişim Kullanılarak İnsan Büyüklüğünde Koroner Stentlerin Rat Abdominal Aort'a yerleştirilmesi
 
Click here for the English version

Trans-Femoral Erişim Kullanılarak İnsan Büyüklüğünde Koroner Stentlerin Rat Abdominal Aort'a yerleştirilmesi

Article DOI: 10.3791/61442-v
November 19th, 2020

Chapters

Summary November 19th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu protokol, insan koroner stentlerin trans-femoral erişim kullanılarak apoE-/- arka plan ile sıçanların karın aortuna implantesini açıklar. Diğer hayvan modelleriyle karşılaştırıldığında, murine modelleri yüksek verim, tekrarlanabilirlik, kullanım ve muhafaza kolaylığı ve moleküler belirteçlerin geniş bir kullanılabilirliği avantajlarını taşır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter