Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Kultur og assay af storstilet blandet stadie Caenorhabditis elegans Populationer
 
Click here for the English version

Kultur og assay af storstilet blandet stadie Caenorhabditis elegans Populationer

Article DOI: 10.3791/61453
May 5th, 2021

Chapters

Summary May 5th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

For at bruge Caenorhabditis elegans (C. elegans) i omics forskning, en metode er nødvendig for at generere store populationer af orme, hvor en enkelt prøve kan måles på tværs af platforme for sammenlignende analyser. Her præsenteres en metode til kultur C. elegans populationer på store kulturplader (LSCP'er) og til at dokumentere befolkningstilvæksten.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter