Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Kultur og analyse av storskala blandet-stage Caenorhabditis elegans populasjoner
 
Click here for the English version

Kultur og analyse av storskala blandet-stage Caenorhabditis elegans populasjoner

Article doi: 10.3791/61453
May 5th, 2021

Summary May 5th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

For å bruke Caenorhabditis elegans (C. elegans) i omics forskning, er det nødvendig med en metode for å generere store populasjoner av ormer der en enkelt prøve kan måles på tvers av plattformer for komparative analyser. Her presenteres en metode for kultur C. eleganspopulasjoner på store kulturplater (LSCPer) og for å dokumentere befolkningsvekst.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter