Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Kultur och analys av storskaliga blandade caenorhabditis elegans populationer
 
Click here for the English version

Kultur och analys av storskaliga blandade caenorhabditis elegans populationer

Article DOI: 10.3791/61453
May 5th, 2021

Chapters

Summary May 5th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För att använda Caenorhabditis elegans (C. elegans) i omikforskning behövs en metod för att generera stora populationer av maskar där ett enda prov kan mätas över plattformar för jämförande analyser. Här presenteras en metod för att odla C. eleganspopulationer på storskaliga kulturplattor (LSCPs) och för att dokumentera befolkningstillväxten.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter