Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analys av människans naturliga Killer Cell Metabolism
 
Click here for the English version

Analys av människans naturliga Killer Cell Metabolism

Article DOI: 10.3791/61466-v
June 22nd, 2020

Chapters

Summary June 22nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I detta dokument beskriver vi en metod för att mäta glykolys och mitokondriell respiration i primära mänskliga Natural Killer (NK) celler isolerats från perifert blod, i vila eller efter IL15-inducerad aktivering. Det protokoll som beskrivs skulle lätt kunna utvidgas till primära mänskliga NK celler aktiveras av andra cytokiner eller lösliga stimuli.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter