Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Interaktiv molekylær modelsamling med 3D-udskrivning
 
Click here for the English version

Interaktiv molekylær modelsamling med 3D-udskrivning

Article DOI: 10.3791/61487-v 06:15 min August 13th, 2020
August 13th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fysisk modellering af mikroskopiske systemer hjælper med at opnå indsigt, der er vanskelige at opnå på andre måder. For at lette konstruktionen af fysiske molekylære modeller demonstrerer vi, hvordan 3D-print kan bruges til at samle funktionelle makroskopiske modeller, der fanger molekylære systemers kvaliteter på en taktil måde.

Tags

Kemi 3D-print molekyle modellering cyclohexan struktur form konform
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter