Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Interaktiv molekylær modellmontering med 3D-utskrift
 
Click here for the English version

Interaktiv molekylær modellmontering med 3D-utskrift

Article DOI: 10.3791/61487-v 06:15 min August 13th, 2020
August 13th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fysisk modellering av mikroskopiske systemer bidrar til å få innsikt som er vanskelig å få på andre måter. For å lette byggingen av fysiske molekylære modeller demonstrerer vi hvordan 3D-utskrift kan brukes til å montere funksjonelle makroskopiske modeller som fanger opp kvalitetene til molekylære systemer på en taktil måte.

Tags

Kjemi Utgave 162 3D-utskrift molekyl modellering cykloheksan struktur form conformer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter