Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

3D Baskı lı İnteraktif Moleküler Model Montajı
 
Click here for the English version

3D Baskı lı İnteraktif Moleküler Model Montajı

Article DOI: 10.3791/61487-v 06:15 min August 13th, 2020
August 13th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikroskobik sistemlerin fiziksel modellemesi, başka yollarla elde edilmesi zor içgörülerin elde edilmesine yardımcı olur. Fiziksel moleküler modellerin yapımını kolaylaştırmak için, 3D baskının moleküler sistemlerin niteliklerini dokunsal bir şekilde yakalayan işlevsel makroskopik modelleri bir araya getirmek için nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz.

Tags

Kimya Sayı 162 3D baskı molekül modelleme sikloheksan yapı şekil konformer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter