Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Direkte skrevet Electroretinogram (DC-ERG) for opptak av lys-fremkalt elektriske svar av musen Retinal Pigment Epitel
 
Click here for the English version

Direkte skrevet Electroretinogram (DC-ERG) for opptak av lys-fremkalt elektriske svar av musen Retinal Pigment Epitel

Article DOI: 10.3791/61491
July 14th, 2020

Chapters

Summary July 14th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en metode for registrering av lys fremkalte elektriske responser av retinal pigment epitel (RPE) hos mus ved hjelp av en teknikk kjent som DC-ERGs først beskrevet av Marmorstein, Peachey, og kolleger tidlig på 2000-tallet.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter