Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Hvordan administrere nær-infrarød spektroskopi i kritisk syke nyfødte, spedbarn og barn
 
Click here for the English version

Hvordan administrere nær-infrarød spektroskopi i kritisk syke nyfødte, spedbarn og barn

Article DOI: 10.3791/61533
August 19th, 2020

Chapters

Summary August 19th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen er utformet for å hjelpe klinikere til å måle regional vev oksygenering på forskjellige kroppssteder hos spedbarn og barn. Den kan brukes i situasjoner der vev oksygenering er potensielt kompromittert, spesielt under kardiopulmonal bypass, når du bruker ikke-pulsatile hjerte-assist enheter, og i kritisk syke nyfødte, spedbarn og barn.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter