Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Superupplösning Live Cell Imaging av subcellulära strukturer
 
Click here for the English version

Superupplösning Live Cell Imaging av subcellulära strukturer

Article DOI: 10.3791/61563-v 06:50 min January 13th, 2021
January 13th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presenteras här är ett protokoll för superupplösning live-cell imaging i intakt vävnad. Vi har standardiserat förutsättningarna för avbildning av en mycket känslig vuxen stamcellspopulation i sin inhemska vävnadsmiljö. Denna teknik innebär balansering av tidsmässig och rumslig upplösning för att möjliggöra direkt observation av biologiska fenomen i levande vävnad.

Transcript

Tags

Biologi Nummer 167 superupplösning diffraktionsgräns timelapse imaging levande vävnadsavbildning stamcell mikrotubuler centromerer kärnmembran asymmetrisk celldelning mitos
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter