Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Förbereda och injicera embryon från Culex myggor för att generera nullmutationer med CRISPR / Cas9
 
Click here for the English version

Förbereda och injicera embryon från Culex myggor för att generera nullmutationer med CRISPR / Cas9

Article DOI: 10.3791/61651-v 07:45 min
September 10th, 2020

Chapters

Summary September 10th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

CRISPR/Cas9 används i allt högre grad för att karakterisera genfunktionen i icke-modellorganismer. Detta protokoll beskriver hur man genererar knock-out linjer av Culex pipiens, från att förbereda injektionsblandningar, till att erhålla och injicera myggembryon, liksom hur man bak, korsar och screen injicerade myggor och deras avkomma för önskade mutationer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter