Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Torr Rot Disease Assays i Kikärter
 
Click here for the English version

Torr Rot Disease Assays i Kikärter: en detaljerad metodik

Article DOI: 10.3791/61702-v
January 17th, 2021

Chapters

Summary January 17th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna studie presenterar metoder för att studera de pathomorphological och molekylära mekanismerna bakom kikärter–Rhizoctonia bataticola interaktion. Metoden blotting papper är användbart för att snabbt studera kikärt genotyp svar, medan den sjuka pot-baserade metoden kan användas för att samtidigt införa torka och R. bataticola infektion och skärm för tolerant genotyper.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter