Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Metabolisk Profilering att bestämma bakteriedödande eller bakteriostatiska effekter av nya naturliga produkter med isotermisk mikrokalori
 
Click here for the English version

Metabolisk Profilering att bestämma bakteriedödande eller bakteriostatiska effekter av nya naturliga produkter med isotermisk mikrokalori

Article doi: 10.3791/61703
October 29th, 2020

Summary October 29th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ylerifieringen av ett nytt antibiotikums verkningssätt är en utmanande uppgift i läkemedelsupptäcktsprocessen. Målet med metoden som beskrivs här är tillämpningen av isotermiska mikrokalorimetry med hjälp av calScreener i antibakteriella profilering för att ge ytterligare insikt i läkemedels-mikrob interaktioner.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter