Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beredning av silver-palladiumlegerade nanopartiklar för plasmonisk katalys under synlig ljusbelysning
 
Click here for the English version

Beredning av silver-palladiumlegerade nanopartiklar för plasmonisk katalys under synlig ljusbelysning

Article DOI: 10.3791/61712-v 11:16 min
August 18th, 2020

Chapters

Summary August 18th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presenteras här är ett protokoll för syntesen av silver-palladium (Ag-Pd) legerade nanopartiklar (NPs) stöds på ZrO2 (Ag-Pd/ZrO2). Detta system gör det möjligt att skörda energi från synlig ljus bestrålning för att påskynda och kontrollera molekylära omvandlingar. Detta illustreras av nitrobensen minskning under lätt bestrålning katalyseras av Ag-Pd/ZrO2 NPs.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter