Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beredning av virusberikad inokulum för oral infektion av honungsbin (Apis mellifera)
 
Click here for the English version

Beredning av virusberikad inokulum för oral infektion av honungsbin (Apis mellifera)

Article DOI: 10.3791/61725-v 06:41 min
August 26th, 2020

Chapters

Summary August 26th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi två protokoll: för det första för att föröka, extrahera, rena och kvantifiera stora mängder honungsbi icke-omslutna viruspartiklar, inklusive en metod för att ta bort honungsbipuppor och för det andra för att testa effekterna av virusinfektion med hjälp av en mycket repeterbar, högkapacitetsburbioassay.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter