Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Een complexe duik-voor-voedsel taak om sociale organisatie en interacties bij ratten te onderzoeken
 
Click here for the English version

Een complexe duik-voor-voedsel taak om sociale organisatie en interacties bij ratten te onderzoeken

Article DOI: 10.3791/61763-v
May 8th, 2021

Chapters

Summary May 8th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dit protocol beschrijft een methode om sociale hiërarchie in een rattenmodel te onderzoeken. Ratten voeren een complexe duik-voor-voedsel-taak uit waarin ze een aparte hiërarchie vormen op basis van hun bereidheid om onder water te duiken en te zwemmen om een voedselkorrel te verkrijgen. Deze methode wordt gebruikt om besluitvorming en sociale relaties tussen zeer sociale dieren in kleine groepen te begrijpen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter