Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En kompleks dykking-for-mat oppgave å undersøke sosial organisasjon og interaksjoner i rotter
 
Click here for the English version

En kompleks dykking-for-mat oppgave å undersøke sosial organisasjon og interaksjoner i rotter

Article DOI: 10.3791/61763-v
May 8th, 2021

Chapters

Summary May 8th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver en metode for å undersøke sosialt hierarki i en rottemodell. Rotter utfører en kompleks dykking-for-mat oppgave der de danner et tydelig hierarki i henhold til deres villighet til å dykke under vann og svømme for å få en matpellet. Denne metoden brukes til å forstå beslutningstaking og sosiale relasjoner blant svært sosiale dyr i små grupper.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter