Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En komplex dyk-för-mat uppgift för att undersöka social organisation och interaktioner hos råttor
 
Click here for the English version

En komplex dyk-för-mat uppgift för att undersöka social organisation och interaktioner hos råttor

Article DOI: 10.3791/61763-v 10:29 min
May 8th, 2021

Chapters

Summary May 8th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en metod för att undersöka social hierarki i en råttmodell. Råttor utför en komplex dyk-för-mat uppgift där de bildar en distinkt hierarki enligt deras vilja att dyka under vattnet och simma för att få en matpellet. Denna metod används för att förstå beslutsfattande och sociala relationer bland mycket sociala djur i små grupper.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter