Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

En multi-cue bioreaktor för att utvärdera biomaterialens inflammatoriska och regenerativa kapacitet under flöde och sträckning
 
Click here for the English version

En multi-cue bioreaktor för att utvärdera biomaterialens inflammatoriska och regenerativa kapacitet under flöde och sträckning

Article DOI: 10.3791/61824-v 07:51 min December 10th, 2020
December 10th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med detta protokoll är att genomföra en dynamisk samkultur av mänskliga makrofager och myofibroblaster i rörformiga elektrospunställningar för att undersöka materialdriven vävnadsregenerering, med hjälp av en bioreaktor som möjliggör frikoppling av saxstress och cyklisk stretch.

Tags

Teknik utgåva 166 In situ vävnadsteknik kardiovaskulära vävnadskonstruerade kärltransplantat (TEVGs) makrofag myofibroblast samkultur stam saxstress hemodynamik byggnadsställning in vitro biomekanik
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter