Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kvalitativa och jämförande kortikal aktivitetsdataanalyser från ett funktionellt nära infrarödt spektroskopiexperiment som tillämpar blockdesign
 
Click here for the English version

Kvalitativa och jämförande kortikal aktivitetsdataanalyser från ett funktionellt nära infrarödt spektroskopiexperiment som tillämpar blockdesign

Article DOI: 10.3791/61836-v
December 3rd, 2020

Chapters

Summary December 3rd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver analysen av kontinuerlig-våg funktionella nära infraröd spektroskopi experiment med hjälp av en block design med en sensorimotor uppgift. För att öka dataanalysens tillförlitlighet använde vi den kvalitativa allmänna linjära modellbaserade statistiska parametriska kartläggningen och de jämförande hierarkiska blandade modellerna för flera kanaler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter