Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Blok Tasarımı Uygulayan İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopi Deneyinden Nitel ve Karşılaştırmalı Kortikal Aktivite Veri Analizleri
 
Click here for the English version

Blok Tasarımı Uygulayan İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopi Deneyinden Nitel ve Karşılaştırmalı Kortikal Aktivite Veri Analizleri

Article DOI: 10.3791/61836-v
December 3rd, 2020

Chapters

Summary December 3rd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Sensorimotor görevine sahip bir blok tasarımı kullanarak sürekli dalga fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopi deneyinin analizini açıklıyoruz. Veri analizinin güvenilirliğini artırmak için nitel genel doğrusal model tabanlı istatistiksel parametrik haritalamayı ve çok kanallı karşılaştırmalı hiyerarşik karma modelleri kullandık.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter