Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In vitro vurdering av myokardbeskyttelse etter hypotermi-prekondisjonering i en human hjerte-myocytter modell
 
Click here for the English version

In vitro vurdering av myokardbeskyttelse etter hypotermi-prekondisjonering i en human hjerte-myocytter modell

Article DOI: 10.3791/61837-v
October 27th, 2020

Chapters

Summary October 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De distinkte effektene av ulike grader av hypotermi på myokardbeskyttelse har ikke blitt grundig evaluert. Målet med den nåværende studien var å kvantifisere nivåene av celledød etter forskjellige hypotermibehandlinger i en human kardiomyocyttbasert modell, og legge grunnlaget for fremtidig grundig molekylær forskning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter