Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In vitro-bedömning av myokardskydd efter hypotermiförkonditionering i en human hjärt myocytmodell
 
Click here for the English version

In vitro-bedömning av myokardskydd efter hypotermiförkonditionering i en human hjärt myocytmodell

Article DOI: 10.3791/61837-v
October 27th, 2020

Chapters

Summary October 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De distinkta effekterna av olika grader av hypotermi på skador skydd har inte utvärderats grundligt. Målet med den aktuella studien var att kvantifiera nivåerna av celldöd efter olika hypotermibehandlingar i en human kardiomyocytbaserad modell, vilket lade grunden för framtida djupgående molekylär forskning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter